Oświęcenie nowych pomieszczeń Katedry Teologii Prawosławnej UwB

Napisano w Galeria