Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej – edycja 2017/2018. Najważniejsze informacje

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2017/18 odbędzie się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to:

Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego i św. Jana Chryzostoma. Historiografia i analiza teologiczno- liturgiczna

Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponad-gimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.

Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach:

I ETAP   – szkolny – odbędzie się 8 grudnia 2017 r. o godz. 1200

                         w następujących miastach:

 • Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5
 • Bielsk Podlaski – Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Bielsku- Podlaskim, ul. Mickiewicza 36
 • Hajnówka – Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce,
  Piłsudskiego 3
 • Siemiatycze – Parafia Prawosławna App. Piotra i Pawła,
  Powstania Styczniowego 1
 • Warszawa – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne,
  Paryska 27 – uczestnicy spoza woj. podlaskiego.

Eliminacje I stopnia (szkolne) będą miały formę pisemną. Uczestnicy napiszą pracę na jeden z trzech zaproponowanych  tematów.

 

II ETAP  – okręgowy – odbędzie się 8  lutego 2018 r. o godz. 1200 w Centrum

Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

 

Eliminacje II stopnia (okręgowe) przeprowadzone zostaną w formie testu.

 

III ETAP                – centralny – odbędzie się  6- 7 marzec.2017 r. początek o godz. 1200

w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Eliminacje III stopnia (centralne) składać się będą z dwóch części: pisemnego testu
i ustnej wypowiedzi.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów olimpiady czuwać będą powołane komisje.

Zgłoszenia uczestników powinny zostać przesłane (w formie pisemnej) przez nauczycieli przygotowujących uczniów do dnia 1 grudnia 2017 r. na adres:

Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

15-420 Białystok, ul. Św. Mikołaja 5

Lista zagadnień tematycznych, literatura przedmiotu, źródła oraz karty zgłoszeń znajdują się w załącznikach na stronie katedry; http://prawoslawie.uwb.edu.pl/

 

Napisano w Aktualności, Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej, Strona główna Tagi: