Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej – Aneks do Regulaminu

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej – Aneks do Regulaminu

Aneks Nr 1 do Regulaminu ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. 

Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. W roku szkolnym 2019/2020 regulamin Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zostaje zmieniony w zakresie liczby stopni zawodów, warunków uzyskania tytułów laureata i finalisty olimpiady.
 2. Zmianie ulega pkt 4 Regulaminu o organizacji zawodów.
  W roku szkolnym 2019/2020 olimpiada jest organizowana jako dwustopniowe zawody wiedzy.
 3. Zmianie ulega pkt 8 Regulaminu o uprawnieniach i nagrodach.
  Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020 otrzymują tytuł finalisty.
  W Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej przeprowadzanej w roku szkolnym 2019/2020 nie wyłania się laureatów.
  Po wznowieniu zajęć w szkołach i uczelniach wyższych wydane zostaną stosowne zaświadczenia oraz nagrody dla finalistów olimpiady.