Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2020/2021 – dokumenty do pobrania

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2020/2021 – dokumenty do pobrania

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2020/21 odbędzie się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to:

Doświadczenie świętości i męczeństwa w prawosławiu postrzegane przez pryzmat chrześcijańskiej myśli teologicznej.”

Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponad-podstawowych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej. Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach:

I ETAP – szkolny – odbędzie się 9 grudnia 2020 r. o godz. 1200  w następujących miastach:

  • Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5
  • Bielsk Podlaski – II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. B. Taraszkiewicza, ul. Kopernika 4, 17-100 Bielsk Podlaski
  • Hajnówka – Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3
  • Siemiatycze – Parafia Prawosławna App. Piotra i Pawła, ul. Powstania Styczniowego 1
  • Warszawa – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne, ul. Paryska 27 – uczestnicy spoza woj. podlaskiego
  • Inne– uczestnicy spoza woj. podlaskiego po zgłoszeniu do Komitetu Głównego do dnia 30 listopada 2020 r.

Eliminacje I stopnia (szkolne) będą miały formę pisemną. Uczestnicy napiszą pracę na jeden z trzech zaproponowanych tematów.

II ETAP – okręgowy – odbędzie się 11 lutego 2021 r. o godz. 1200 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku ul. Św. Mikołaja 5

Eliminacje II stopnia (okręgowe) przeprowadzone zostaną w formie testu.

III ETAP – centralny – odbędzie się 11-12 marca 2021 r. początek o godz. 1200 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Eliminacje III stopnia (centralne) składać się będą z dwóch części: pisemnego testu i ustnej wypowiedzi.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów olimpiady czuwać będą powołane komisje.

Zgłoszenia uczestników powinny zostać przesłane (w formie pisemnej) przez nauczycieli przygotowujących uczniów do dnia 30 listopada 2020 r. na adres:

Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

15-420 Białystok

ul. Św. Mikołaja 5

Lista zagadnień tematycznych, literatura przedmiotu, źródła oraz karty zgłoszeń znajdują się w załącznikach:

oświadczenie uczestnika i opiekuna o przetwarzaniu danych osobowych

karta zgłoszeń uczestników olimpiady2020-21

Temat i literatura2020-21_

Zagadnienia 2020-21