Olimpiada 2020/2021 – I Etap. Tematy

Olimpiada 2020/2021 – I Etap. Tematy

Tematy prac pisemnych dla uczestników I etapu Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej w roku szkolnym 2020/202

 1. Odnosząc się do słów Akatystu św. Gabriela: „Prosławi tia Gospod’ i tieło twoje nietlenno ziemli bełostokskoj jawi” (Wysławił cię Pan i twoje ciało nierozłożone objawił dla ziemi białostockiej), opisz świętych, którzy żyli na terenie dzisiejszej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kim są dla nas święci i jakie jest ich znaczenie w życiu Cerkwi? Podaj uzasadnienie kultu świętych.

3. Świadectwo Męczenników Chrystusowych. Jakich znasz wczesnochrześcijańskich męczenników, opisz ich żywoty.