Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2021/2022

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2021/2022

 

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2021/22 odbędzie się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to:

„Dydaktyczno-pedagogiczne elementy nauczania św. apostoła Pawła.”

Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponad-gimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.

Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach:

I ETAP – szkolny – odbędzie się 8 grudnia 2021 r. o godz. 1200  w następujących miastach:

 • Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5
 • Bielsk Podlaski –II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. B. Taraszkiewicza, Kopernika 4,
 • Hajnówka – Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce,
  Piłsudskiego 3
 • Siemiatycze – Parafia Prawosławna App. Piotra i Pawła,
  Powstania Styczniowego 1
 • Warszawa – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne,
  Paryska 27 – uczestnicy spoza woj. podlaskiego.
 • Inne– uczestnicy spoza woj. podlaskiego po zgłoszeniu do Komitetu Głównego do dnia 26 listopada 2021 r.

Eliminacje I stopnia (szkolne) będą miały formę pisemną. Uczestnicy napiszą pracę na jeden z trzech zaproponowanych  tematów.

 

II ETAP – okręgowy – odbędzie się 16  lutego 2022 r. o godz. 1200

w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Eliminacje II stopnia (okręgowe) przeprowadzone zostaną w formie testu.

 

III ETAP – centralny – odbędzie się  17-18 marca .2022 r. początek o godz. 1200 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Eliminacje III stopnia (centralne) składać się będą z dwóch części: pisemnego testu
i ustnej wypowiedzi.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów olimpiady czuwać będą powołane komisje.

Zgłoszenia uczestników powinny zostać przesłane (w formie elektronicznej) przez nauczycieli przygotowujących uczniów do dnia 26 listopada 2021 r. na adres: e-mail:  ktp@uwb.edu.pl, lub (w formie pisemnej) na adres:

Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

15-420 Białystok, Św. Mikołaja 5

 Lista zagadnień tematycznych, literatura przedmiotu, źródła oraz karty zgłoszeń pojawią się
w załącznikach na stronie Katedry.