Oświadczenie

W związku z wykorzystaniem nazwy jednostki naukowej jako wydawcy w publikacji P. Fiedoruk, „Problemy narodowościowe w Cerkwi prawosławnej w II Rzeczypospolitej”, Białystok 2022, oświadczam, że:

  • Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku nie jest wydawcą tej publikacji;
  • wydanie publikacji nie było na żadnym etapie związane z działalnością jednostki;
  • przypisany ISBN publikacji został zarejestrowany przez wydawcę „Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku”.

Informuję, że Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku nie prowadzi działalności wydawniczej. Publikacje pracowników jednostki są wydawane w wydawnictwie uniwersyteckim lub w innych wydawnictwach, zgodnie z rocznym planem wydawniczym jednostki.

 

ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB

Kierownik Katedry Teologii Prawosławnej UwB

Białystok, 28.12.2022