Międzynarodowa konferencja „1150 lat misji świętych Cyryla i Metodego. Kulturowe i duchowe dziedzictwo misji Świętych Braci”.

29 maja 2013 roku
Organizator: Katedra Teologii Prawosławnej UwB

Fotorelacja: