Sprawozdania z działalności KTP

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania jakości kształcenia – KTP – 2021-22

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania jakości kształcenia – KTP – 2020-21

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania jakości kształcenia – KTP – 2019_2020

Sprawozdanie z działania wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia w roku akademickim 2017/2018

Sprawozdanie z działania wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia w roku akademickim 2016/2017

2015-2016

2014-2015

2012-2013

2011-2012

2009-2010

2008-2009

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002

2000-2001

1999-2000

1998-1999