Eliminacje XX Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

XX Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej rozpoczęła się 5 grudnia w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Siemiatyczach i Koszalinie. Do pierwszego etapu zgłosiło się około 60 osób. W Białymstoku wystartowało 27 uczniów ze szkół ponadpodstawowych ( I, V, VI, VIII, XI LO oraz LO przy Politechnice Białostockiej). Nad sprawnością przebiegu konkursu czuwała komisja w składzie: przewodniczący komisji ks. mitrat Jan Fiedorczuk – dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Białostocko – Gdańskiej, oraz dwaj członkowie: ks. prot. Andrzej Popławski – wizytator religii prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej i ks. prot. Andrzej Sacharczuk – wikariusz katedry św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Tematem tegorocznych eliminacji było „Pojęcie patriotyzmu w świetle 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Cerkiew prawosławna w Polsce w latach 1918-2018.”

Od uczestników Olimpiady wymagane było dobre opanowanie materiału z zakresu historii Kościoła prawosławnego w Polsce od 1915 r. do dnia dzisiejszego, oraz dziedzin pokrewnych, a w szczególności:

– stan prawny Kościoła prawosławnego w Polsce po odzyskaniu niepodległości:

– najważniejsze akty prawne (państwowe) normujące prawne położenie Kościoła;

– proces uzyskania autokefalii;

– kwestie majątkowe Kościoła: rewindykacja mienia, procesy sądowe związane z odbieraniem majątku cerkiewnego w latach 30-tych XX w., akcja burzenia świątyń na Chełmszczyźnie i Lubelszczyźnie;

– akcje wysiedleńcze: bieżeństwo 1915 r., powojenne wysiedlenia, Akcja Wisła;

– martyrologia PAKP: Męczennicy Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

Z materiałem wymaganym do napisania pracy pisemnej uczestnicy I etapu Olimpiady mogli się zapoznać z literatury podanej przez Komitet Organizacyjny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej i udostępnionej na stronach Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Na podstawie powyższego materiału uczestnicy mogli przygotować się do napisania wypracowania na jeden z trzech zaproponowanych tematów:

  1. Normalizacja sytuacji prawnej Kościoła prawosławnego w Polsce w okresie międzywojennym, ze szczególnym uwzględnieniem autokefalii Kościoła (1918-1948).
  2. Walka o zachowanie mienia cerkiewnego w okresie II Rzeczypospolitej.
  3. „Obcy we własnym domu” – bieżeństwo 1915 r., prześladowania i przesiedlenia lat 40-tych XX w. i Akcja Wisła.

W imieniu organizatorów dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów do olimpiady, zaś uczestnikom życzymy satysfakcji i awansu do następnego etapu.

ks. prot. Mirosław Filimoniuk – sekretarz olimpiady Przydatne linki