W roku Kodeksu Supraskiego, ustanowionym uchwałą sejmiku województwa podlaskiego, po 200 latach od odnalezienia kodeksu w supraskim monasterze, po 500 latach od przybycia kodeksu do monasteru supraskiego, po 1000 latach od jego powstania, zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową poświęconą temu unikalnemu zabytkowi piśmiennictwa słowiańskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 września w Auli Akademii Supraskiej. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Program Konferencji Supraśl, 23-24 września 2023 Aula Akademii Supraskiej Sobota, 23 września 2023 10.00 – Supraśl – Odsłonięcie Pomnika – Pulpitu oraz Tablicy pamiątkowej upamiętniających Rok Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim 2023 (Monaster Zwiastowania NMP w Supraślu) Aula Akademii Supraskiej, Supraśl, ul. Klasztorna 1 Sesja I …

Międzynarodowa konferencja naukowa: Kodeks Supraski 1000 – 500 – 200 więcej >

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Katedra Teologii Prawosławnej UwB, Diecezja Białostocko-Gdańska oraz Akademia Supraska organizują na sesję naukową Kościół prawosławny w okresie XX-lecia międzywojennego. Polska-Białostocczyzna-Białystok. Wydarzenie odbędzie się 28 listopada 2018 roku o godz. 16.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5. 

Katedra Teologii Prawosławnej UwB i Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku serdecznie zapraszają na wielkopostne wykłady. Wielkopostna Wszechnica w parafii Zmartwychwstania Pańskiego wpisała się na stałe w harmonogram Wielkiego Postu. W każdą niedzielę o godzinie 18 w świetlicy parafialnej będą odbywać się spotkania dotyczące szeroko pojętej prawosławnej kultury. 25 lutego – Kościół Prawosławny w PRL. Stan badań i problemy badawcze dr. hab. Piotr Chomik, prof. UWB

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku w dn. 25.06.2016 r w Akademii Supraskiej organizuje konferencję naukową „Śladami Nektariusza”. Konferencja poświęcona będzie rekonstrukcji fresków w Cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy Supraskiego Monasteru. Wydarzenia towarzyszące: Wystawa „Rekonstrukcja fresków supraskich” Wystawa „Serbskie freski dawniej i dziś”- Akademia Supraska Wystawa „Portrety Świętych” Zwiedzanie Muzeum Ikon PROGRAM KONFERENCJI Akademia Supraska, ul. Klasztorna 1, Supraśl 10.00 rejestracja uczestników 10.15 uroczyste otwarcie konferencji, powitanie gości 10.20-11.20 SESJA I prof. Antoni Mironowicz, Związki monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku dr inż. Adam Musiuk, Technologiczne aspekty rekonstrukcji wnętrza Cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu dr Krystyna Stawecka, Szesnastowieczne pobizantyjske freski z Supraśla w świetle dokumentacji konserwatorskiej 11.20-12.00 przerwa kawowa z wejściem …

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Śladami Nektariusza” więcej >

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z: Katedrą Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej oraz Katedrą Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Zakładem Historii Starożytnej Wydziału Socjologiczno- Historycznego Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrą Historii Nowożytnej Wydziału Socjologiczno- Historycznego Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrą Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Badań Struktur Społecznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej, Instytutem Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Międzynarodowym Instytutem Socjologii Prawa (International Institute for the Sociology of Law) w Oñati w Hiszpanii, Stowarzyszeniem „Romanistyka Prawnicza”,  Akademią Supraską w dniach 19-21 maja 2016 r. zorganizowała międzynarodową konferencję „Rodzina a prawo w cywilizacji chrześcijańskiej”. Na konferencję zostały zaplanowane  następujące tematy: Teologiczne podstawy rodziny w przeszłości i współczesności …

Międzynarodowa konferencja „Rodzina a prawo w cywilizacji chrześcijańskiej” więcej >

29 maja 2013 roku Organizator: Katedra Teologii Prawosławnej UwB Fotorelacja:   [cws_gpp_albums theme=’grid’ results_page=’results-grid’ show_title=1 show_details=1 num_results=6 hide_albums=’Auto Backup,Profile Photos’] [cws_gpp_albums theme=’grid’ results_page=’results-grid’ show_title=1 show_details=1 num_results=6 hide_albums=’Auto Backup,Profile Photos’] [cws_gpp_albums]