Lista publikacji i wystąpień konferencyjnych zrealizowanych w ramach pracy nad Słownikiem polskiej terminologii prawosławnej – projekt NPRH 083. Opublikowane artykuły i monografie: Przyczyna, W., Czarnecka, K., Ławreszuk, M., (red), (2022), Słownik polskiej terminologii prawosławnej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 608.   Ławreszuk, M. (2018), Polska terminologia prawosławna – analiza stanu obecnego. Elpis, 20, s. 159-163. Czarnecka, K., Ławreszuk, M., Przyczyna, W. (2018), „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – struktura artykułu hasłowego. Elpis, 20, s. 221-230. Charkiewicz, J. (2018), Opracowanie listy źródeł „Słownika polskiej terminologii prawosławnej”. Elpis, (20), s. 181-186. Ławreszuk, M. (2019), Baciuszka, prezbiter czy ksiądz? Poszukiwanie wiodącej denotacji w polskiej terminologii prawosławnej. Elpis, (21), s. 15-19. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.02 Kurianowicz, M., Rygorowicz-Kuźma A. (2019), …

Publikacje i wystąpienia konferencyjne zrealizowane w ramach projektu NPRH 083 więcej >

Katedra Teologii Prawosławnej UwB we współpracy z Wydziałem Filologicznym w latach 2017-2022 realizuje projekt badawczy finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, pt. Słownik polskiej terminologii prawosławnej. Projekt nr 0083/NPRH5/H11/84/2017 „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” ma na celu zgromadzenie, klasyfikację i analizę istniejącej w języku polskim terminologii Kościoła prawosławnego. Nieustannie rozwijający się zbiór, wykorzystuje zasoby z języków oryginalnych, języków mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, a także zapożyczenia z terminologii Kościoła rzymskokatolickiego. Celem realizacji projektu jest normatywizacja niejednolitego nazewnictwa. Brak kompleksowego opracowania tej terminologii w języku polskim najlepiej świadczy o konieczności i potrzebie realizacji projektu. Interdyscyplinarne badania leksykograficzne, teolingwistyczne i teologiczne, pozwolą na stworzenie normatywnego słownika uzupełnionego o wielojęzyczne indeksy w języku greckim, angielskim …

Informacje o projekcie badawczym NPRH083 – Słownik polskiej terminologii prawosławnej więcej >