W 93 tomie Kwartalnika Teologów Polskich „Collectanea Theologica” ukazała się recenzja „Słownika polskiej terminologii prawosławnej” autorstwa prof. dr. hab. Eugeniusza Sakowicza.  Zachęcamy do zapoznania się z opinią dotyczącą zrealizowanego w naszej jednostce projektu badawczego finansowanego w latach 2017-2022 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Odsyłacz do elektronicznej wersji artykułu na stronie czasopisma: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/article/view/12312 Recenzja w wersji PDF: CT+2023-3+SakowiczR

Lista publikacji i wystąpień konferencyjnych zrealizowanych w ramach pracy nad Słownikiem polskiej terminologii prawosławnej – projekt NPRH 083. Opublikowane artykuły i monografie: Przyczyna, W., Czarnecka, K., Ławreszuk, M., (red), (2022), Słownik polskiej terminologii prawosławnej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 608.   Ławreszuk, M. (2018), Polska terminologia prawosławna – analiza stanu obecnego. Elpis, 20, s. 159-163. Czarnecka, K., Ławreszuk, M., Przyczyna, W. (2018), „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – struktura artykułu hasłowego. Elpis, 20, s. 221-230. Charkiewicz, J. (2018), Opracowanie listy źródeł „Słownika polskiej terminologii prawosławnej”. Elpis, (20), s. 181-186. Ławreszuk, M. (2019), Baciuszka, prezbiter czy ksiądz? Poszukiwanie wiodącej denotacji w polskiej terminologii prawosławnej. Elpis, (21), s. 15-19. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.02 Kurianowicz, M., Rygorowicz-Kuźma A. (2019), …

Publikacje i wystąpienia konferencyjne zrealizowane w ramach projektu NPRH 083 więcej >

Katedra Teologii Prawosławnej UwB we współpracy z Wydziałem Filologicznym w latach 2017-2022 realizuje projekt badawczy finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, pt. Słownik polskiej terminologii prawosławnej. Projekt nr 0083/NPRH5/H11/84/2017 „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” ma na celu zgromadzenie, klasyfikację i analizę istniejącej w języku polskim terminologii Kościoła prawosławnego. Nieustannie rozwijający się zbiór, wykorzystuje zasoby z języków oryginalnych, języków mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, a także zapożyczenia z terminologii Kościoła rzymskokatolickiego. Celem realizacji projektu jest normatywizacja niejednolitego nazewnictwa. Brak kompleksowego opracowania tej terminologii w języku polskim najlepiej świadczy o konieczności i potrzebie realizacji projektu. Interdyscyplinarne badania leksykograficzne, teolingwistyczne i teologiczne, pozwolą na stworzenie normatywnego słownika uzupełnionego o wielojęzyczne indeksy w języku greckim, angielskim …

Informacje o projekcie badawczym NPRH083 – Słownik polskiej terminologii prawosławnej więcej >

Kierownik Katedry Teologii Prawosławnej, ks. dr. hab. Marek Ławreszuk, wraz z innymi naukowcami z UwB – dr Małgorzatą Kurianowicz i dr Anną Rygorowicz-Kuźmą – będzie pod kierownictwem ks. prof. dr. hab. Wiesława Jana Przyczyny (przewodniczącego Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego) realizował na Wydziale Filologicznym UwB projekt pod nazwą „Słownik polskiej terminologii prawosławnej”. Badania, rozłożone na kilka lat, otrzymały dofinansowanie w wysokości 1 110 938,00 zł. To jeden z dwóch projektów badawczych Uniwersytetu w Białymstoku, które uzyskały granty w ramach rozstrzygniętego właśnie ogólnopolskiego konkursu w module „Dziedzictwo narodowe” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Drugi projekt, pod nazwą „Akta synodów prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja źródeł”, realizują dr hab. …

Ponad milion złotych na projekt „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” więcej >