Cesarz i dogmat. Filiokwistyczne tendencje w Cesarstwie Karola Wielkiego w VIII-IX wieku

Opublikowano:

 

Główną wartością pracy ks. archimandryty dr. hab. Warsonofiusza Doroszkiewicza jest przedstawienie rozbieżności w poglądach teologicznych Wschodu i Zachodu oraz narzucania przez frankońskich monarchów nauki o Filioque, Autor po raz pierwszy w historiografii polskiej udowadnia, że w kwestii Filioque wola Franków przeważyła nad jednością Kościoła. Autor z powodzeniem zrealizował postawiony sobie cel wypełnienia luki w badaniach nad tą tematyką i uczynił to w sposób kompetentny. Rozprawa Cesarz i dogmat świadczy o doskonałej orientacji jej autora w problemach teologicznych i historycznych epoki karolińskiej. Ksiądz Archimandryta dr hab. Warsonofiusz nie waha się stawiać hipotez, polemizować z przyjętymi już ustaleniami. Jego teza o sojuszu pomiędzy Rzymem i Frankami, który stawiał frankijskiego zachodniego cesarza na czele własnego kleru i doprowadził do schizmy, znajduje potwierdzenie w treści książki. W rezultacie powstało interesujące opracowanie, mające duży aspekt poznawczy. Praca stanowi ważny wkład w poznanie dziejów Kościoła powszechnego.

Tytuł: Cesarz i dogmat. Filiokwistyczne tendencje w Cesarstwie Karola Wielkiego w VIII-IX wieku
Autor: ks. archimandryta Warsonofiusz Doroszkiewicz
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014
Oprawa: miękka
Wymiary: 14,5 x 20,5 cm
Ilość stron: 224
ISBN: 978-83-7431-410-7