ks. dr Włodzimierz Misijuk

Podstawowe informacje:

Duchowny prawosławny i teolog; kustosz cerkwi akademickiej św. Marii Magdaleny w Białymstoku; duszpasterz środowiska akademickiego, kapelan szpitalny w USK w Białymstoku; autor 3 monografii, 7 przekładów.

Wykształcenie

– studia doktoranckie: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2009 – 2011, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej – 2012, rozprawa doktorska: Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym. Studium dogmatyczno-ascetyczne, promotor – metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Hrycuniak)

– studia podyplomowe: St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, Crestwood, New York, USA 1989 – 1991, Master of Theology (MTh) w zakresie patrologii i historii Kościoła – 1991, praca dyplomowa: Przewodnictwo duchowe na pustyni Egiptu w IV i V wiek, promotor – ks. prof. John Meyendorff

– studia teologiczne: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1983 – 1988, magister teologii w zakresie nauk teologicznych teologii prawosławnej – 1989, praca magisterska: Historyczno-dogmatyczne studium sporów ikonoklastycznych w VIII i IX w. promotor – bp dr hab. Sawa (Hrycuniak)

Praca zawodowa

1988 – 1989 – Tygodnik Podlaski – stażysta i pracownik redakcji;

1991 – 1993 – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej – wykładowca patrologii, metodologii nauczania religii, języka angielskiego;

1993 – 1996 – Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie – wykładowca patrologii, teologii ikony, metodologii nauczania religii;

1991 – 1996 – Światowa Federacja Studentów Chrześcijan – WSCF Region Europy – koordynator Programu Regionu Europy Wschodniej WSCF, współtwórca i koordynator wschodnioeuropejskiego ekumenicznego programu kursów językowych – Eastern Europe Language Training and Ecumenical Formation

1996 – 2000 – SYNDESMOS, Światowe Bractwo Młodzieży Prawosławnej – sekretarz generalny SYNDESMOS; organizator i koordynator międzynarodowych programów działalności młodzieży prawosławnej

2002 – 2007 – VI LO w Białymstoku – nauczyciel religii prawosławnej

2007 – 2009 – Fundacja OIKONOMOS – kanclerz Akademii Supraskiej, organizator licznych seminariów, kursów, wizyt, spotkań i prezentacji

posługa duszpasterska – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

od marca 2001 do grudnia 2019 – wikariusz parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Białymstoku

od października 2001 – duszpasterz prawosławnego środowiska akademickiego Białegostoku

od grudnia 2012 – kapelan szpitalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

od grudnia 2019 – kustosz akademickiej cerkwi św. Marii Magdaleny

Zainteresowania badawcze:

patrologia, teologia dogmatyczna, misjologia, życie duchowe w prawosławiu, ikonologia, bioetyka, terminologia religijna.

Członkostwo:

– członek Rady nadzorczej Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

Kontakt:

tel.: 501072420

e-mail: w.misijuk@uwb.edu.pl

Monografie:

 1. Włodzimierz Misijuk, Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym, Prawosławna Diecezja Lubelsko‑Chełmska, Lublin 2013, 280 s., ISBN 978-83-939081-1-0, (doktorat).
 2. Jakub Kostiuczuk, Jerzy Tofiluk, Marek Ławreszuk, Włodzimierz Misijuk, Jarosław Charkiewicz, Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, 140 s.
 3. Bp Andrzej Borkowski, prot. Marek Ławreszuk, d. Piotr Makal, prot. Włodzimierz Misijuk, Zasady sprawowania nabożeństw prawosławnych, tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019, 220 s.
 4. Stanley S. Harakas, Przeżywanie Liturgii, Przewodnik po Boskiej Liturgii, Przekład, wstęp i opracowanie ks. Włodzimierz Misijuk, Wydawnictwo UwB 2022, s. 184
 5. Makal, G., Kurianowicz, M., Misijuk, W. (2022). Zasady ekscerpcji materiału do „Słownika polskiej terminologii prawosławnej” – odpowiedniki obcojęzyczne, w: Słownik polskiej terminologii prawosławnej, red. ks. Wiesław Przyczyna, Katarzyna Czarnecka, ks. Marek Ławreszuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022, s. 25-36.

Przekłady:

 1. Kallistos Ware, Kościół prawosławny, Białystok 2002, 2011.
 2. Kallistos Ware, Królestwo wnętrza, Prawosławna Diecezja Lubelsko‑Chełmska, Lublin 2003
 3. Kallistos Ware, Misteria uzdrowienia, Prawosławna Diecezja Lubelsko‑Chełmska, Lublin 2004
 4. W drodze ku wieczności, Prawosławna Diecezja Lubelsko‑Chełmska, Lublin 2004
 5. Kallistos Ware, Tam skarb twój, gdzie serce twoje, Leśniewski, W. Misijuk, Prawosławna Diecezja Lubelsko‑Chełmska, Lublin 2011
 6. abp Anastasios Yannoulaatos, Misja na wzór Chrystusa, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2016
 7. John Breck, Święty dar Życia. Prawosławne chrześcijaństwo i bioetyka

Redakcje:

 1. Hilarion Ałfiejew, Misterium wiary, tłum. J. Charkiewicz, Warszawa 2009
 2. John Meyendorff, Święty Grzegorz Palamas i duchowość prawosławna, tłum. K. Leśniewski, Lublin 2005

Publikacje:

 1. Włodzimierz Misijuk, SYNDESMOS i OIKOUMENE, „Roczniki Teologiczne” KUL XLVIII-XLIX (2001-2002) 7, s. 127-147.
 2. Włodzimierz Misijuk, Przewodnictwo duchowe w duchowości ojców pustyni, „Przegląd religioznawczy” 2/244/2012, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Warszawa, s. 55-73.
 3. Włodzimierz Misijuk, Trójgłos ekumeniczny: „Pojednani z Bogiem żyją w pokoju. Grzech, nawrócenie, pokuta” w Tradycji Wschodu, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” rok XLII 1/2015, s. 244-250.
 4. Włodzimierz Misijuk, Priest’s wife, matushka, presbytera czy popadija… a może khouria? Problematyka doboru angielskich odpowiedników haseł Słownika polskiej terminologii prawosławnej, w: Elpis, 22 2020, s. 61-68. https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22
 5. Makal, G., & Misijuk, W. (2021). Zarys problematyki obcojęzycznych odpowiedników wyrazów hasłowych Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Elpis, (23), 141–145. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.17 
 6. Włodzimierz Misijuk (2023). Po cichu czy głośno? Osobno czy razem? Za zamkniętymi drzwiami czy jawnie? – pytania dotyczące sprawowania Boskiej Liturgii. Elpis, Elpis, 25 2023: 127-155. https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.14

Artykuły popularno-naukowe:

Włodzimierz Misijuk, Nasz język liturgiczny – pomoc czy utrudnienie, Białystok 2006; reprint pt. Rozważania o języku cerkiewnych nabożeństw, w: Prawosławie. Światło ze Wschodu, red. K. Leśniewski, Lublin 2009, s. 357-377.

Wykłady i konferencje:

Problemy wielokulturowości w medycynie, WSP Białystok 2019.

„Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym” – Sympozjum Kierownictwo duchowe. Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych w Poznaniu. Instytut Duchowości Carmelitanum. Poznań 14.11.2019

„Synodalność w prawosławiu” – O synodalności ekumenicznie. Sekcja Ekumenizmu KUL. Konferencja on-line z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 18.01.2022

Cykl wykładów o duchowości prawosławnej w ramach 3-letniego studium teologii życia duchowego w Instytucie Duchowości Carmelitanum przy klasztorze karmelitów bosych w Poznaniu, poświęconych m.in. zagadnieniom postu, symboliki Boskiej Liturgii, theosis, prawosławnego nabożeństwa w kontekście architektury sakralnej, misterium małżeństwa jako drodze do królestwa Bożego – 30.03, 18.05 i 15.06.2023

Wykład o Wielokulturowości w medycynie dla dwóch grup studentów II roku II stopnia Pielęgniarstwa w Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku. 13.05.2023