Pracownicy

Kadra naukowo-dydaktyczna:

ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB – Kierownik Katedry Teologii Prawosławnej UwB

prof. dr hab. Antoni Mironowicz

dr hab. Urszula Pawluczuk

ks. dr Włodzimierz Misijuk

mgr Grzegorz Makal

Administracja:

mgr Mirosława Dudel – starszy referent

Byli pracownicy katedry: