W roku Kodeksu Supraskiego, ustanowionym uchwałą sejmiku województwa podlaskiego, po 200 latach od odnalezienia kodeksu w supraskim monasterze, po 500 latach od przybycia kodeksu do monasteru supraskiego, po 1000 latach od jego powstania, zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową poświęconą temu unikalnemu zabytkowi piśmiennictwa słowiańskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 września w Auli Akademii Supraskiej. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Program Konferencji Supraśl, 23-24 września 2023 Aula Akademii Supraskiej Sobota, 23 września 2023 10.00 – Supraśl – Odsłonięcie Pomnika – Pulpitu oraz Tablicy pamiątkowej upamiętniających Rok Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim 2023 (Monaster Zwiastowania NMP w Supraślu) Aula Akademii Supraskiej, Supraśl, ul. Klasztorna 1 Sesja I …

Międzynarodowa konferencja naukowa: Kodeks Supraski 1000 – 500 – 200 więcej >

11 września został opublikowany kolejny, 25 tom rocznika teologicznego „Elpis”. Po raz pierwszy rocznik został wydany wyłącznie w formie cyfrowej. Bezpłatny dostęp do aktualnego tomu i wszystkich wydań archiwalnych zapewnia strona internetowa czasopisma: https://elpis.uwb.edu.pl/. Elpis znajduje się na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z „Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów” Ministerstwa Edukacji i Nauki z 2023 r. uzyskał 40 pkt. (nauki teologiczne i nauki biblijne). Bezpośredni odsyłacz do tomu 25: TUTAJ.

W 93 tomie Kwartalnika Teologów Polskich „Collectanea Theologica” ukazała się recenzja „Słownika polskiej terminologii prawosławnej” autorstwa prof. dr. hab. Eugeniusza Sakowicza.  Zachęcamy do zapoznania się z opinią dotyczącą zrealizowanego w naszej jednostce projektu badawczego finansowanego w latach 2017-2022 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Odsyłacz do elektronicznej wersji artykułu na stronie czasopisma: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/article/view/12312 Recenzja w wersji PDF: CT+2023-3+SakowiczR

  W dniach 9-10 marca w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyły się eliminacje centralne XXIV ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej edycji to: „WSPÓŁCZESNY MONASTYCYZM PRAWOSŁAWNY W POLSCE” Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 90 uczniów z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Do eliminacji III stopnia zakwalifikowało się 34 uczniów, reprezentujących szkoły ponadpodstawowe z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Lubina, Pszczelej Woli, Rzeszowa i z Punktu Katechetycznego w Warszawie. Olimpiada została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Eliminacje centralne rozpoczęły się molebnem przed relikwiami św. męcz. Gabriela w soborze katedralnym św. Mikołaja Cudotwórcy. Następnie wszystkich uczestników olimpiady przywitał w sali konferencyjnej Centrum Kultury Prawosławnej Biskup Supraski Andrzej, …

Eliminacje centralne XXIV Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej więcej >

W ramach Wielkopostnej Wszechnicy 2023 serdecznie zapraszamy na cykl spotkań „Psałterz szkołą modlitwy„. Uczestnicy będą mieli możliwość wspólnej analizy najczęściej czytanych psalmów nabożeństw cyklu dobowego, poznania ich znaczenia i symboliki. Wykłady odbywać się będą w niedzielne wielkopostne wieczory w świetlicy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku (ul. Gen. W. Sikorskiego 9), o godz. 18.00 (bezpośrednio po wieczornym nabożeństwie). Prowadzone przez o. Marka Ławreszuka spotkania zostaną zarejestrowane i emitowane na antenie Radia Orthodoxia.

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka o. Stanleya S. Harakasa Przeżywanie Liturgii. Przewodnik po Boskiej Liturgii w przekładzie, opracowaniu i z wprowadzeniem o. Włodzimierza Misijuka. Po zespołowym opracowaniu Zasady sprawowania nabożeństw prawosławnych tom I, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego, to kolejna publikacja poświęcona temu, co w prawosławnym chrześcijaństwie najważniejsze i najbardziej charakterystyczne – sprawowaniu nabożeństwa Boskiej Liturgii. Pozytywnej oceny tej pozycji dokonali jej recenzenci. Bp dr hab. Andrzej Borkowski stwierdził, że jest „wartościowym dziełem na temat potrzeby odnowy życia liturgicznego w Cerkwi prawosławnej”. Zdaniem prof. dr hab. Eugeniusza Sakowicza, ta „niewielka objętościowo monografia jest pozycją cenną, oryginalną […] wpisuje się w katalog …

Przeżywanie Liturgii. Przewodnik po Boskiej Liturgii – nowa publikacja Katedry Teologii Prawosławnej więcej >

Wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim studentów UwB (w tym także słuchaczy studiów zaocznych, podyplomowych i doktoranckich) zapraszamy na bezpłatne dodatkowe zajęcia. Ukończenie zajęć skutkuje wpisaniem do suplementu dyplomu w rubryce „inne osiągnięcia” i przyznaniem 2 punktów ECTS. W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 proponujemy przedmiot:

W związku z wykorzystaniem nazwy jednostki naukowej jako wydawcy w publikacji P. Fiedoruk, „Problemy narodowościowe w Cerkwi prawosławnej w II Rzeczypospolitej”, Białystok 2022, oświadczam, że: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku nie jest wydawcą tej publikacji; wydanie publikacji nie było na żadnym etapie związane z działalnością jednostki; przypisany ISBN publikacji został zarejestrowany przez wydawcę „Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku”. Informuję, że Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku nie prowadzi działalności wydawniczej. Publikacje pracowników jednostki są wydawane w wydawnictwie uniwersyteckim lub w innych wydawnictwach, zgodnie z rocznym planem wydawniczym jednostki.   ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB Kierownik Katedry Teologii Prawosławnej UwB Białystok, 28.12.2022  

  Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2022/2023 „WSPÓŁCZESNY MONASTYCYZM PRAWOSŁAWNY W POLSCE”   Etap I – 14 grudnia 2022 r. Tematy: Monastycyzm jako droga realizacji ideału chrześcijańskiego.(Teologiczny aspekt danego zagadnienia). Kult lokalnych świętych jako droga do zgłębiania życia monastycznego. Szczególnie czczone ikony w monasterach PAKP. Szczegółowa historiografia jednej z wybranych ikon.  

    Wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim studentów UwB (w tym także słuchaczy studiów zaocznych, podyplomowych i doktoranckich) zapraszamy na bezpłatne dodatkowe zajęcia. Ukończenie zajęć skutkuje wpisaniem do suplementu dyplomu w rubryce „inne osiągnięcia” i przyznaniem 2 punktów ECTS. W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 proponujemy przedmiot:

Pojawiła się nowa publikacja prof. Antoniego Mironowicza, pracownika Katedry Teologii Prawosławnej, pod  tytułem „The Orthodox Church in Poland 1918–1939″. Opis książki: The Orthodox Church in Poland 1918–1939 Kategoria: Historia, Socjologia, Prawo Autorzy: Antoni Mironowicz Rok wydania: 2022 Numer ISBN: 978-83-7431-748-1 Liczba stron: 124 Do nabycia Wydawnictwo UwB https://wydawnictwo.uwb.edu.pl/  

2 września w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku odbyła się prezentacja projektu badawczego NPRH 083 „Słownik polskiej terminologii prawosławnej”. Słownik jest zwieńczeniem pięcioletniej pracy wielu naukowców. „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” jest pierwszą i jedyną tego typu publikacją w Polsce, która porządkuje i precyzuje terminologię prawosławną. Publikacja zawiera ponad 4 tysiące haseł, 4 indeksy, w tym indeks form niepoprawnych. Hasła w języku polskim są uzupełnione o odpowiedniki greckie, cerkiewnosłowiańskie i angielskie. Osoby zainteresowane mogą korzystać nie tylko z wersji papierowej, ale również elektronicznej. Słownik dostępny jest na stronie https://sptp.uwb.edu.pl/ oraz w aplikacjach mobilnych. Więcej informacji: Aktualności UwB fot. Piotr Duniewski, Mirosława Dudel

Z błogosławieństwa Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego w czwartek 1 września w soborze św. Mikołaja Cudotwórcy pracownicy Katedry Teologii Prawosławnej wraz z duchowieństwem miasta Białegostoku sprawowali panichidę – nabożeństwo za zmarłego metropolitę Dioklei Kallistosa Ware, profesora Uniwersytetu w Oksfordzie. Nabożeństwo rozpoczęło się o 13:00 i było sprawowane w czasie pogrzebu Jego Ekscelencji metropolity Kallistosa w Oksfordzie.