Prawosławne Duszpasterstwo Akademickie w Białymstoku

Prawosławne Duszpasterstwo Akademickie w Białymstoku zostało powołane z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. Głównym celem naszej działalności jest wsparcie i skonsolidowanie białostockiego prawosławnego środowiska akademickiego, studentów, pracowników naukowych i wszystkich zainteresowanych. Otwieramy się nie tylko na środowisko akademickie, lecz i na młodzież pracującą, absolwentów i tych, którzy chcą skorzystać z proponowanych przez nas działań. Wykorzystując różne formy działalności, otwieramy się na potrzeby wspólnoty i zachęcamy do kontaktu i zaangażowania w organizowane przez duszpasterstwo wydarzenia.

Informacje kontaktowe:

Duszpasterstwo Akademickie działa przy Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Swymi działaniami obejmuje wszystkie białostockie uczelnie wyższe.

Adres siedziby i adres korespondencyjny:

Prawosławne Duszpasterstwo Akademickie w Białymstoku

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

ul. Ludwika Zamenhofa 15, 15-435 Białystok, Polska

e-mail: pda.bialystok@gmail.com


Duszpasterze:

ks. prot. dr Włodzimierz Misijuk

ks. mgr inż. Piotr Makal

ks. mgr Piotr Borowik

ks. prot. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB


Cerkiew akademicka:

Cerkiew Akademicka św. Marii Magdaleny w Białymstoku
Wzgórze Świętej Magdaleny 15-369 Białystok
Kustosz: ks. prot. dr Włodzimierz Misijuk

Informacje o nabożeństwach i aktualności z życia wspólnoty: https://cerkiewakademicka.bialystok.pl/

Profil na FB: https://www.facebook.com/CerkiewAkademickaBialystok


Bractwo Studenckie w Białymstoku

Profil na FB: https://www.facebook.com/groups/112463055589869/