Elpis – czasopismo naukowe KTP

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku opracowuje i wydaje własne czasopismo naukowe – Elpis.

Elpis (gr. nadzieja) jest recenzowanym, międzynarodowym, interdyscyplinarnym czasopismem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiającym szerokie spektrum tematów związanych z prawosławną teologią, historią i kulturą. Celem czasopisma jest ukazywanie współczesnej teologii prawosławnej oraz propagowanie dorobku teologów, historyków i filologów w zakresie ich badań dotyczących Prawosławia.

Czasopismo teologiczne Elpis jest obecnie wydawane w formie drukowanej i elektronicznej, przy czym pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.

Elpis stanowi kontynuację czasopisma Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Od roku 1999 Elpis ukazuje się jako rocznik Katedry Teologii Prawosławnej UwB.

Elpis jest indeksowany w:

 

Punktacja czasopisma:

 

 

Elpis, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ISSN: 1508-7719

Wszystkie publikowane artykuły są dostępne bezpłatnie na stronie czasopisma: www.elpis.uwb.edu.pl.