dr hab. Urszula Anna Pawluczuk

dr hab. Urszula Anna Pawluczuk

Podstawowe informacje: Urszula Anna Pawluczuk, dr hab., historyk, specjalistka z zakresu historii Kościoła. Badaczka dziejów Kościoła prawosławnego i monastycyzmu wschodniego oraz relacji religijnych, narodowych, kulturowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorka książek i artykułów poświęconej tej tematyce.

Kontakt:

e-mail urpaw@uwb.edu.pl

Wykształcenie i praca zawodowa:

Od 1999 r. pracownik badawczo –dydaktyczny  w  Uniwersytecie w Białymstoku:  Wydział Historii i Socjologii (Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej) przekształcony w 2019 r. w Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych. Od marca 2022 pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Teologii Prawosławnej UwB.

Monografie:

Publikacje (ponad 100)- 10 najważniejszych

Wykłady i konferencje: