, ,

Dofinansowanie czasopisma Elpis w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”

Opublikowano:

Wniosek redakcji czasopisma Elpis w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” został pozytywnie rozpatrzony przez panel ekspertów Ministerstwa Edukacji i Nauki i uzyskał dofinansowanie na lata 2022-2023 (RCN/SP/0302/2021/1).

Planowane działania redakcji dotyczą podniesienia poziomu praktyki wydawniczej i edytorskiej oraz utrzymania czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

Umiędzynarodowienie czasopisma jest realizowane poprzez aktywną współpracę z Międzynarodową Radą Naukową czasopisma. Na początku 2022 roku powołano nową radę, w skład której weszli m.in. naukowcy z Belgii, Serbii, Francji, Stanów Zjednoczonych i Gruzji.

Elpis stanowi kontynuację czasopisma Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Od roku 1999 Elpis ukazuje się jako rocznik Katedry Teologii Prawosławnej UwB.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki i w 2021 roku uzyskało 40 punktów (nauki teologiczne).