Dydaktyka

W zakresie pracy dydaktycznej Katedra prowadzi:

  • otwarte wykłady w ramach spotkań „Wszechnicy Kultury Prawosławnej”
  • otwarte wykłady „Wielkopostnej Wszechnicy”
  • wykłady na innych wydziałach UwB
  • wykłady w ramach zajęć ogólnouczelnianych UwB