Dydaktyka

W zakresie pracy dydaktycznej Katedra prowadzi:

– 2-semestralne studia podyplomowe „Teologia prawosławna i ikonografia”;

– otwarte wykłady w ramach spotkań „Wszechnicy Kultury Prawosławnej”;

– wykłady na innych wydziałach UwB;

– wykłady w ramach zajęć ogólnouczelnianych UwB.

Studia podyplomowe

 

Zakończone kursy