„Dzieje Wschodnich Rzymian”- nowa publikacja Katedry Teologii Prawosławnej

Opublikowano:

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka ks. archimandryty Warsonofiusza (Doroszkiewicza) „Dzieje wschodnich Rrzymian”.

Opis książki:

Jeśli istniały w pierwszym tysiącleciu schizmy i nieporozumienia pomiędzy Starym a Nowym Rzymem, to były to problemy w obrębie jednego Rzymskiego Imperium i jednego rzymskiego narodu. Prawdziwi Rzymianie zawsze starali się naprawić błędy w zakresie kwestii teologicznych, ponieważ czuli swoją odpowiedzialność zarówno za losy ojczyzny, jednego Kościoła Powszechnego, jak i za historię, którą sami tworzyli. Jednakże Karolowi Wielkiemu i jego frankońsko-germańskim następcom, którzy  podbili i zniewolili  rzymsko-prawosławny Kościół  w zachodniej Europie nie zależało ani na jedności Kościoła, ani na ortodoksji dogmatycznej. Chodziło im przede wszystkim o zdobycie za wszelką cenę tronu cesarskiego w Konstantynopolu, natomiast kwestie dogmatyczne, jak np. bezprawna interpolacja do symbolu wiary filioque, stały się już problemem peryferycznym.

(Od Autora)

Publikacja jest dostępna w dwóch wersjach: kolorowej oraz czarno- białej. 

 

Tytuł Dzieje Wschodnich Rzymian
Autor ks. archimandryta Warsonofiusz (Doroszkiewicz)
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
ISBN 978-83-7431-468-8
Rok wydania 2015
Format książki B5
Strony 500
Do nabycia Katedra Teologii Prawosławnej UwB;

sklep.cerkiew.pl – sprzedaż wysyłkowa- niebawem

Sklepik Bractwa Diecezji Białostocko- Gdańskiej