Ks. Michał Bożerianow i jego odpowiedź „Ludziom małym” – nowa publikacja Katedry Teologii Prawosławnej UwB

Opublikowano:

 

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka prof. Antoniego Mironowicza, Ks. Michał Bożerianow i jego odpowiedź „Ludziom małym”.

Broszura Moja odpowiedź „ludziom małym” jest unikalnym źródłem, autentycznym w swym przekazie. Z owego źródła dowiadujemy się więcej o dziejach społeczności prawosławnej i białoruskiej na uchodźctwie aniżeli z innych opasłych opracowań naukowych. Ta ogromna wartość poznawcza źródła nadaje mu wyjątkowy charakter i pozwala na podjęcie dalszych badań nad losami Cerkwi prawosławnej i jej wiernych na uchodźctwie w latach 1942-1945.

ze wstępu

 

Opis książki:

Tytuł Ks. Michał Bożerianow i jego odpowiedź „Ludziom małym”
Autor Antoni Mironowicz
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
ISBN 978-83-7431-438-1
Rok wydania 2015
Format książki A5
Strony 132
Do nabycia Katedra Teologii Prawosławnej UwB;

sklep.cerkiew.pl – sprzedaż wysyłkowa