,

Międzynarodowa konferencja naukowa: Kodeks Supraski 1000 – 500 – 200

Opublikowano:

W roku Kodeksu Supraskiego, ustanowionym uchwałą sejmiku województwa podlaskiego, po 200 latach od odnalezienia kodeksu w supraskim monasterze, po 500 latach od przybycia kodeksu do monasteru supraskiego, po 1000 latach od jego powstania, zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową poświęconą temu unikalnemu zabytkowi piśmiennictwa słowiańskiego.
Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 września w Auli Akademii Supraskiej. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Program Konferencji

Supraśl, 23-24 września 2023
Aula Akademii Supraskiej

Sobota, 23 września 2023

10.00 – Supraśl – Odsłonięcie Pomnika – Pulpitu oraz Tablicy pamiątkowej upamiętniających Rok Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim 2023 (Monaster Zwiastowania NMP w Supraślu)
Aula Akademii Supraskiej, Supraśl, ul. Klasztorna 1
Sesja I – Prowadzący Aleksander Naumow
11.00 – Przywitanie gości
11.20 – Светлина Николова – За параметрите на кирило-методиевските традиции в Европа – on line
11.40 – Сергей Ю. Темчин – Житийный раздел Супрасльской рукописи и Великие Минеи Четьи – on line
12.00 – Грета Стоянова – Насловите в мартироложките текстове от Супрасълския сборник – on line
12.20 – Нели Ганчева – Актуални проблеми на изследванията върху Супрасълския сборник
12.40 – Przerwa kawowa
Sesja II – Prowadząca Marzanna Kuczyńska
13.10 – Красимир Станчев – Уникат или част от комплект? Още веднъж за типологията на Супрасълския сборник
13.30 – Jerzy Ostapczuk – Nabożeństwa Tygodnia Męki Pańskiej i Paschalnego według Kodeksu Supraskiego i systemu czytań ewangelicznych
13.50 – Jan Stradomski – Martyrium Czterdziestu Męczenników z Sebasty w Kodeksie Supraskim i Berlińskim Damaskinie – kontynuacja czy dyskontynuacja dziedzictwa literatury starobułgarskiej?
Sesja III – Prowadzący Jerzy Ostapczuk
15.30 – Wanda Stępniak – Minczewa – Kodeks Supraski i jego odkrywca – ks. Michał Bobrowski.
15.50 – Eugeniusz Żuk – Nowe spojrzenie na biografię ks. Michała Bobrowskiego
16.10 – Antoni Mironowicz – Pisma metropolity Grzegorza Camblaka w zbiorach biblioteki supraskiej
16.30 – ks. Marek Ławreszuk – Supraski antologion liturgiczny w Biblii Mateusza Dziesiątego z 1507 roku – wstępna analiza i zagadnienia badawcze
16.50 – Dyskusja
17.15 – Koncert

Niedziela, 24 września 2023

Aula Akademii Supraskiej, Supraśl, ul. Klasztorna 1
Sesja IV – Prowadzący Jan Stradomski
11.00 – Aleksandra Sulikowska – Bełczowska – O zbędności obrazu. Na marginesach Kodeksu Supraskiego
11.20 – Славия Бърлиева – Супрасъл и полския културен маршрут „Св. Кирил и Методий”
11.40 – Aleksander Naumow – Cyrylica w Polsce
12.00 – Agata Kawecka, Ivan N. Petrov – Tekst Kodeksu Supraskiego na warsztacie polskich lingwistów
12.20 – Przerwa kawowa
Sesja V – Prowadząca Alicja Z. Nowak
13.00- ks. Jarosław Jóźwik – Uroczystości Kodeksu Supraskiego – refleksje organizatora obchodów
13.20 – ks. Henryk Paprocki – Przekład Kodeksu Supraskiego na j. polski – refleksje redaktora
13.40 – Jarosław Charkiewicz – Święta i Święci Kodeksu Supraskiego – refleksje autora
14.00 – Michał Uścinowicz – Muzyczny Kodeks Supraski – refleksje koordynatora
15.30 – Posadzenie pamiątkowego dębu przy Monasterze Zwiastowania NMP w Supraślu
16.00 – Uroczysty toast i dyskusja panelowa o międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej uczelni i instytucji

Komitet Honorowy:

 • Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski
 • JE Pani Margarita Ganeva, Ambasador Republiki Bułgarii w RP
 • prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Bohdan Paszkowski, Wojewoda podlaski
 • dr Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Narodowej

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Komitet Organizacyjny:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska
 • Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu
 • Konsul Honorowy Republiki Bułgarii w Białymstoku
 • Fundacja Oikonomos
 • Akademia Supraska
 • Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku
 • Pax Byzantino-Slavia Research Network

Plakat konferencyjny do pobrania: załącznik