Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Śladami Nektariusza”

Opublikowano:

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku w dn. 25.06.2016 r w Akademii Supraskiej organizuje konferencję naukową „Śladami Nektariusza”.

Konferencja poświęcona będzie rekonstrukcji fresków w Cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy Supraskiego Monasteru.

Wydarzenia towarzyszące:

 • Wystawa „Rekonstrukcja fresków supraskich”
 • Wystawa „Serbskie freski dawniej i dziś”- Akademia Supraska
 • Wystawa „Portrety Świętych”
 • Zwiedzanie Muzeum Ikon

PROGRAM KONFERENCJI

Akademia Supraska, ul. Klasztorna 1, Supraśl

10.00 rejestracja uczestników

10.15 uroczyste otwarcie konferencji, powitanie gości

10.20-11.20 SESJA I

 • prof. Antoni Mironowicz, Związki monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku
 • dr inż. Adam Musiuk, Technologiczne aspekty rekonstrukcji wnętrza Cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu
 • dr Krystyna Stawecka, Szesnastowieczne pobizantyjske freski z Supraśla w świetle dokumentacji konserwatorskiej

11.20-12.00 przerwa kawowa z wejściem do sali z freskami w muzeum

12.00-14.00 SESJA II

 • ks. prof. Jerzy Tofiluk, Ikonografia świątyni jako ikona Królestwa Bożego
 • prof. Svetlana Pejić, Умеетничке прилике у Србиjи средином XVI века (Przykłady sztuki cerkiewnej w w Serbii w połowie XVI w.)
 • prof. Goran Janicijewic, Иконография олтарског простора кроз развой и питанье реконструкцие у Благовепитонской Церкви (Ikonografia części ołtarzowej Cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu w kontekście rekonstrukcji)
 • dr Miodrag Milutinowic, Идеjни проjекат реконструкциjе зидног сликарства у манастиру Супрасл (Projekt rekonstrukcji malowideł ściennych w Supraślu)

14.00 dyskusja

14.15 obiad

 

Pozostali organizatorzy:

 • Festival Kultury Serbskiej Vidovdan
 • Monaster Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy
 • Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie
 • Akademia Supraska
 • Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

Komitet naukowy:

 • abp dr Jakub Kostiuczuk (Chrześcijańska Akademia Teologiczna)
 • prof. dr. hab. Aleksander Naumow (Universita Ca Foscari Venezia)
 • prof. Goran Janicijewic (Akademia Sztuki i Konserwacji Cerkiewnej SPC w Belgradzie)
 • ks. prot. Jerzy Tofiluk, prof. ChAT (Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie)
 • ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 • ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk (Policealna Szkoła Ikonograficzna w Bielsku Podlaskim)

Komitet organizacyjny:

 • ks. mgr Michał Czykwin (Festiwal Kultury Serbskiej Vidovdan)
 • protod. dr inż. Jarosław Makal (Monaster w Supraślu)
 • ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr inż. Adam Musiuk (Politechnika Białostocka)
 • archim. dr Andrzej Borkowski (UwB, Monaster w Supraślu)
 • diakon mgr inż. Piotr Makal (Bractwo św. św. Cyryla i Metodego) – sekretarz

 

PATRONAT HONOROWY:

Ambasada Republiki Serbii w Polsce