Międzynarodowa konferencja „Rodzina a prawo w cywilizacji chrześcijańskiej”

Opublikowano:

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z:

 1. Katedrą Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej oraz Katedrą Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
 2. Zakładem Historii Starożytnej Wydziału Socjologiczno- Historycznego Uniwersytetu w Białymstoku,
 3. Katedrą Historii Nowożytnej Wydziału Socjologiczno- Historycznego Uniwersytetu w Białymstoku,
 4. Katedrą Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku,
 5. Centrum Badań Struktur Społecznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej,
 6. Instytutem Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy,
 7. Międzynarodowym Instytutem Socjologii Prawa (International Institute for the Sociology of Law) w Oñati w Hiszpanii,
 8. Stowarzyszeniem „Romanistyka Prawnicza”,
 9.  Akademią Supraską

w dniach 19-21 maja 2016 r. zorganizowała międzynarodową konferencję „Rodzina a prawo w cywilizacji chrześcijańskiej”.

Na konferencję zostały zaplanowane  następujące tematy:
 1. Teologiczne podstawy rodziny w przeszłości i współczesności
 2. Historyczne zmiany formy i funkcji rodziny w społeczeństwie
 3. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zmiany funkcji i koncepcji rodziny
 4. Moralne uwarunkowania rodziny
 5. Prawne uregulowania rodziny
 6. Persona. Nasciturus.
 7. Rodzina a postęp cywilizacyjny.

 

Program Konferencji

 

Fot. źródło: http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/news.php?n=1979