Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej

Opublikowano:

 

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka o. Marka Ławreszuka, „Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej”.

Opis książki:

Zainteresowanie kwestiami liturgicznymi zawsze legitymowało teologów wszechstronnych. Liturgika bowiem wyjaśnia wiele kwestii związanych z historią Kościoła, rozwojem nabożeństw, teologią dogmatyczną i duchowością Wschodu. Teksty patrystyczne zaś stanowią najcenniejsze źródło dla samej liturgiki, które wspomagają zapisy kanoniczne i dyscyplinarne. Wszystko w końcu spotyka się w teologii eucharystycznej. Można zatem powiedzieć, że liturgika prawosławna odnajduje się w każdej innej dziedzinie teologicznej.

Ilość pozycji książkowych w języku polskim z zakresu prawosławnej problematyki liturgicznej wciąż pozostawia duży niedosyt. Sięgamy do źródeł obcojęzycznych, które czasami sprawiają wrażenie, że wszystko zostało już napisane. Jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo liturgia prawosławna jest ciągle procesem żywym i pulsującym duchowo. Wymaga jeszcze wielu badań i analiz. Pojawiające się ostatnio w polskiej przestrzeni naukowej nowe pozycje książkowe o prawosławnej liturgice udowadniają ich inną wartość i potrzebę. Weszły one, albo na pewno wejdą, do katalogu światowej literatury liturgicznej. Do takich publikacji należy również zaliczyć obszerne dzieło ks. dr. Marka Ławreszuka pt.: Modlitwa wspólnoty – historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej.

Książka ks. Marka Ławreszuka przedstawia przekrój rozwoju życia liturgicznego, począwszy od starotestamentowej tradycji liturgicznej. Autor publikacji ilustruje całościowo genezę i egzegezę chrześcijańskiego nabożeństwa, które trafnie określił modlitwą wspólnoty. Ten wspólnotowy aspekt nabożeństwa wynika z jedności eucharystycznej w Jezusie Chrystusie, która dominuje w myśli naukowej ks. Marka, pomimo przedstawienia tak zróżnicowanej tradycji liturgicznej na chrześcijańskim Wschodzie i Zachodzie. Dodatkowym atutem autora jest Jego żywe doświadczenie liturgiczne jako kapłana – liturga, Który swoje zainteresowania naukowe czerpie z liturgii, a liturgię opisuje również dzięki umiejętnościom naukowym i w oparciu o fachowy warsztat źródłowy.

Wszystkie te aspekty powodują, że książkę ks. dr. Marka Ławreszuka należy postrzegać jako ważne dzieło uzupełniające spektrum polskojęzycznej literatury teologicznej z zakresu prawosławnej liturgiki.

 

Bp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski)
Kierownik Sekcji Teologii Prawosławnej
i Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej ChAT

Tytuł Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej
Autor o. Marek Ławreszuk
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
ISBN 978-83-7431-406-0
Rok wydania 2014
Format książki B5
Strony 502
Do nabycia Katedra Teologii Prawosławnej UwB;

sklep.cerkiew.pl – sprzedaż wysyłkowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści: LINK – plik w formacie pdf.