,

Nowa książka bp. dr. hab. Andrzeja Borkowskiego – „Hiob Zalizo. Ihumen poczajowski”

Opublikowano:

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej ukazała się książka biskupa dr. hab. Andrzeja Borkowskiego, prof. UwB pod tytułem „Hiob Zalizo. Ihumen poczajowski”.

Biskup supraski dr hab. Andrzej (Borkowski), namiestnik Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, na podstawie dokumentów i opracowań w swojej pracy „Hiob Zalizo, ihumen poczajowski” przedstawia polskiemu czytelnikowi wyjątkową postać historyczną św. Hioba Zalizo (inaczej Poczajowskiego), która odegrała wielką rolę w życiu Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku. Należy Mu się uznanie, że podjął się trudu przedstawienia czytelnikowi tego wyjątkowego lidera Prawosławia, tym bardziej że jest on przełożonym monasteru, podobnie jak, swego czasu, był nim św. Hiob Poczajowski… Praca biskupa supraskiego Andrzeja jest na czasie, bowiem i dziś Monaster poczajowski przeżywa wiele doświadczeń i wymaga  wytrwałości (żelaznej) swego ihumena w celu zachowania nieskazitelności jego spuścizny – wiary prawosławnej. Praca została napisana prostym, przystępnym językiem. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z jej treścią, by móc dobrze uzmysłowić sobie znaczenie św. Hioba Poczajowskiego dla Cerkwi prawosławnej.

Fragment z recenzji Metropolity prof. zw. dr hab. Sawy (Hrycuniaka)

Książka stanowi wyjątkową pozycję wydawniczą, która podejmuje mało znane zagadnienie hagiograficzne w literaturze polskiej. Jest to pionierskie dzieło, napisane z ogromnym znawstwem i zarazem szacunkiem dla świętości i tradycji prawosławia. Mamy do czynienia z dziełem rozświetlającym ważny wycinek dziejów Rzeczypospolitej. Autor sięgnął do źródeł, do archiwów i bibliotek prawosławnych ośrodków naukowych, a także doskonale orientuje się w najnowszej literaturze teologicznej i historycznej. Autorowi po raz pierwszy w polskiej nauce udało się ukazać w sposób całościowy życie i działalność ihumena poczajowskiego Hioba Zalizo. Autorytet Świętego wyniósł go ponad wszystkich współczesnych, stawiając na piedestale duchowych przodowników tego okresu. Opracowanie stanowi istotny wkład do poznania dziejów monastycyzmu, ale także duchowości i kultury prawosławia… Należy z radością powitać kolejną publikację książkową biskupa supraskiego Andrzeja Borkowskiego. Przybliża ona postać Świętego, którego imię, dzieło i osobowość nie tracą swej aktualności, zwłaszcza w czasach obecnych, kiedy możliwość odwiedzenia Poczajowa jest dostępna dla każdego. Biskup supraski Andrzej, dzięki swej publikacji, wpisuje się w katalog autorów, którzy w Ławrze Poczajowskiej widzą o wiele więcej niż tylko jeden z ośrodków monastycznych na Wołyniu. Bez Poczajowa bowiem II Rzeczpospolita Polska wyglądałaby inaczej.

Fragment z recenzji abp prof. zw. dr hab. Jerzego (Pańkowskiego)

Książka do nabycia w Katedrze Teologii Prawosławnej.