,

Nowy numer czasopisma teologicznego Elpis

Opublikowano:

Ukazał się nowy tom czasopisma naukowego Katedry Teologii Prawosławnej Elpis.
Aktualny numer (tom 22/2020) dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma. W dziale „Archiwum” znajduje się także część poprzednich tomów (od 2009 roku) – serdecznie zapraszamy do lektury.

Elpis jest recenzowanym, międzynarodowym, interdyscyplinarnym czasopismem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiającym tematy związane z prawosławną teologią, historią i kulturą. Celem czasopisma jest ukazywanie współczesnej teologii prawosławnej oraz propagowanie dorobku teologów, religioznawców, historyków i filologów w zakresie ich badań dotyczących prawosławia.

Elpis stanowi kontynuację czasopisma Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Od roku 1999 Elpis ukazuje się jako rocznik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

Elpis znajduje się na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z „Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów” opublikowanym jako załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. uzyskał 20 pkt. (nauki teologiczne).

Elpis jest punktowany w międzynarodowej bazie indeksacyjnej czasopism naukowych IndexCopernicus Journals Master List 2019: 98,47 pkt. (2018: 88,29; 2017: 88,59; 2016: 79,14; 2015: 82,24; 2014: 67,06; 2013: 6.33; 2012: 6.34). Paszport czasopisma w bazie ICI Journals Master List znajduje się: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=12920.

Spis treści tomu 22/2020:

Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim na Zachodzie w latach 1943-1945   Joanna Gabriela Pyczel

Medialność Jezusa Chrystusa   Daria Kania

Историко-правовые основы и эволюция экономических отношений в Русской Православной Церкви в ХІІ-ХІХ веках: на примере украинских земель   священник   Павел Бочков

Миссионер и просветитель Преподобный Трифон Вятский (1546-1612)   Владимир Помелов, Людмила Сахарова, Василий Сахаров

Postanowienia Soboru Stu Rozdziałów z zakresu teologii praktycznej   ks. Karol Wilkiel

Монашество как форма трансляции религии в эпоху гонений на Церковь в 1960-1970-х гг. (по материалам Центральной России)   прот. Дмитрий Сазонов

Priest’s wife, matushka, presbytera czy popadija… a może khouria? Problematyka doboru angielskich odpowiedników haseł Słownika polskiej terminologii prawosławnej   ks. Włodzimierz Misijuk

Ostańce i miejskie legendy – losy pozostałości po prawosławnej katedrze p.w. Aleksandra Newskiego w Warszawie   Andrzej Golimont

Троице-Сергиев монастырь: вклады русских государей   прот. Ростислав Ярема

Библейское повествование о потопе в контексте древних ближневосточных памятников   диакон Павел Цыбульский

Kiriopascha w tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego   ks. Аdam Magruk

Podstawy społecznej koncepcji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego: problemy bioetyki i ekologii   ks. Artur Aleksiejuk

Podstawowe założenia chrystocentryczno-humanistycznego modelu wychowania w ujęciu prawosławnym   ks. Artur Aleksiejuk

Jak określić czynności liturgiczne prawosławnego duchownego? – podstawy teologiczne i normy językowe    ks. Marek Ławreszuk

Analiza językowa eponimów występujących w prawosławnej terminologii sakralnej na przykładzie wybranych ksiąg liturgicznych Kościoła prawosławnego   Dariusz Kazimierowicz

Zarys pojęcia świętości w życiu człowieka – patroni i orędownicy od chorób wszelakich   Wiktor Orlof, Maria Antonowicz

Szaleństwo i wiara Elżbiety Belenson. Próba przekładu   Jarosław Młynarczyk

Myśl pedagogiczna św. Porfiriusza z Kafsokaliwii   Grzegorz Makal