Nowy tom czasopisma Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

Opublikowano:

Ukazał się nowy numer rocznika „Elpis” – nr 27(40) 2013, wydawcą którego jest Katedra Teologii Prawosławnej UwB. W czasopiśmie znalazło się 26 artykułów naukowych naukowców z Polski, Grecji, Rosji i Białorusi.

W roczniku opublikowano m.in. prace: prof. Mariosa Begzosa, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Atenach, ks. bpa prof. Jerzego Pańkowskiego, prorektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, prof. Krzysztofa Leśniewskiego, kierownika Katedry Teologii Prawosławnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. Ivana Charoty, kierownika Katedry Literatury Słowiańskiej Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu w Mińsku.

Czasopismo Elpis jest do nabycia w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku (M.Skłodowskiej-Curie 14, tel. 85 7457780, email: redakcja@elpis.edu.pl). Pełna treść artykułów jest również dostępna online: http://elpis.uwb.edu.pl.

Serdecznie zachęcamy do lektury.