, ,

Olimpiada 2023/2024 – pliki do pobrania

Opublikowano:

Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z dnia 5 kwietnia 2023 roku podjął decyzję o uczczeniu rocznicy 100-lecia autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Obchody zostały już zainaugurowane Wielkim Poświęceniem świątyni pw. Hagii Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie w dniu 14 maja 2023 roku. Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, włączając się w jubileusz tych uroczystości, zdecydował, iż tematyka tegorocznej Olimpiady dotyczyć będzie tego historycznego wydarzenia. Zatem temat jest następujący: „Stulecie autokefalii Polskiego Autokefalicznego  Kościoła Prawosławnego – rys historyczno-kanoniczny”.

Zagadnienia do zbadania wyłonionego przez Komitet Główny Olimpiady tematu zostały podzielone na trzy sfery problematyki. Zasadnicza wiedza powinna dotyczyć znajomości eklezjologiczno – kanonicznych podstaw autokefalii oraz samego procesu autokefalizacji Kościoła prawosławnego w Polsce. Konieczna jest również znajomość podstawowych losów Prawosławia w dziejach historii państwa polskiego. Wspomniane zagadnienia będą zawarte w testach sprawdzających wiedzę uczestników Olimpiady.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami:

Karta zgłoszeń uczestników Olimpiady
Oświadczenie uczestnika i opiekuna o przetwarzaniu danych osobowych
Zagadnienia
Literatura