,

Olimpiada 2023/24 – I Etap. Tematy

Opublikowano:

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Religijnej w roku szkolnym 2023/24
Etap I. 14 grudnia 2023

Tematy na eliminacje szkolne:

  1. Losy dziejowe Kościoła prawosławnego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (1596-1918)
  2. Podstawy eklezjologiczno – kanoniczne autokefalii w nauczaniu Kościoła prawosławnego
  3. Proces autokefalizacji Kościoła prawosławnego w okresie międzywojennym.