,

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej – edycja 2018/2019. Najważniejsze informacje

Opublikowano:

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2018/19 odbędzie się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to:

„Pojęcie patriotyzmu w świetle 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Cerkiew prawosławna w Polsce w latach 1918-2018”

Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponad-gimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.

Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach:

I ETAP – szkolny – odbędzie się 5 grudnia 2018 r. o godz. 1200  w następujących miastach:

  • Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5
  • Bielsk Podlaski – Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim, ul. Rejtana 24
  • Hajnówka – Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, ul. J. Piłsudskiego 3
  • Siemiatycze – Parafia Prawosławna App. Piotra i Pawła, ul. Powstania Styczniowego 1
  • Warszawa – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne, ul. Paryska 27 – uczestnicy spoza woj. podlaskiego.
  • Inne – uczestnicy spoza woj. podlaskiego po zgłoszeniu do Komitetu Głównego do dnia 1 grudnia 2018 r.

Eliminacje I stopnia (szkolne) będą miały formę pisemną. Uczestnicy napiszą pracę na jeden z trzech zaproponowanych  tematów.

 

 II ETAP  – okręgowy – odbędzie się 8 lutego 2019 r. o godz. 1200 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Eliminacje II stopnia (okręgowe) przeprowadzone zostaną w formie testu.

 

III ETAP – centralny – odbędzie się 21-22 lutego 2019 r. początek o godz. 1200 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Eliminacje III stopnia (centralne) składać się będą z dwóch części: pisemnego testu i ustnej wypowiedzi.

 

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów olimpiady czuwać będą powołane komisje.

Zgłoszenia uczestników powinny zostać przesłane (w formie pisemnej) przez nauczycieli przygotowujących uczniów do dnia 1 grudnia 2018 r. na adres:

Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

ul. Św. Mikołaja 5

15-420 Białystok