Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601)

Opublikowano:

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka archimandryty Andrzeja Borkowskiego, „Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601)”.

Opis książki:

 

Głównymi walorami pracy naukowej archimandryty dr Andrzeja Borkowskiego jest dokładna analiza tekstów źródłowych. Dlatego jego badania nie ograniczyły się jedynie d oterenu Polski i Grecji, ale objęły także Konstantynopol, Ukrainę i Rosję. Obok licznych źródeł ważne miejsce zajmuje bogata bibliografia, na którą się powołuje w celu obiektywnej analizy źródeł i wydarzeń. Jednocześnie autor nie waha się podejmowania polemiki ze stanowiskiem poszczególnych naukowców, podejmując krytykę wobec działalności omawianych postaci i utartych opinii. Zaletą pracy badawczej jest bez wątpienia próba systematycznego ukazania działalności wybitnych przedstawicieli i protagonistów z kręgu patriarchatów Wschodu. Oryginalność pracy nie podlega zatem wątpliwości, ponieważ po raz pierwszy temat został opracowany w sposób systematyczny pod kątem wkładu patriarchatów Wschodu w rozwój Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej. Do tej pory w istniejącej bibliografii temat był traktowany fragmentarycznie, z niedostatecznym wykorzystaniem archiwów, z wieloma nieścisłościami i błędną interpretacja tekstów źródłowych.

prof. dr hab. Dimitris Gonis (Uniwersytet Ateński)

Tytuł Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601)
Autor ks. archimandryta Andrzej Borkowski
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
ISBN 978-83-7431-403-9
Rok wydania 2014
Format książki B5
Strony 392
Do nabycia Katedra Teologii Prawosławnej UwB;

sklep.cerkiew.pl – sprzedaż wysyłkowa