mgr Dariusz Kazimierowicz

Wykształcenie i praca zawodowa:

Doktorant Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, kierunek teologia, specjalność teologia ekumeniczna (2015r. – obecnie). Studia filologiczne II stopnia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek filologia, specjalność filologia rosyjska-przekładoznawstwo (2018r.). Jednolite studia magisterskie na Wydziale Teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierunek teologia, specjalność teologia prawosławna (2015r.). Studia teologiczne I stopnia w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie (2013r.).

Od 2015 roku zatrudniony jako nauczyciel w placówkach oświatowych
w Białymstoku. Od 2017 roku redaktor Radia Orthodoxia w Białymstoku.

Zainteresowania badawcze:

teologia moralna, duchowość prawosławna, terminologia religijna, wschodniochrześcijańska antropologia teologiczna.

Kontakt:

tel.:  507 981 670

e-mail: d_kazimierowicz@wp.pl

Publikacje:

  1. Dariusz Kazimierowicz, Donacja i transplantacja narządów z prawosławnego punktu widzenia, w: Rocznik Teologiczny ChAT, LX – z . 4/, s. 603-625.
  2. Dariusz Kazimierowicz, Analiza językowa eponimów występujących w prawosławnej terminologii sakralnej na przykładzie wybranych ksiąg liturgicznych Kościoła prawosławnego, w: Elpis Nr 22 (2020)