mgr Grzegorz Makal

Wykształcenie i praca zawodowa:

Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych (2015 rok – Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie), magister teologii prawosławnej (2012 rok – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), studia teologiczne na Uniwersytecie Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach (2011 rok) i Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie (2006 rok).

W latach 2013-2017 specjalista ds. jakości i szkoleń w firmie logistycznej. W latach 2017-2018 – specjalista ds. sprzedaży usług logistycznych. W latach 2019-2020 roku właściciel firmy świadczącej usługi tłumaczeń specjalistycznych i szkoleń. Od 2018 roku specjalista z językiem greckim w grancie NPRH Słownik polskiej terminologii prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 2019 roku kierownik ds. wydawnictw w Stowarzyszeniu Prawosławnym Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Od 2020 roku pracownik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

Certyfikaty:

Certyfikat Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. Puszkina, poziom C2 (2013)

Certyfikat Centrum Języka Greckiego Uniwersytetu Ateńskiego, poziom C2 (2007)

Zainteresowania badawcze:

terminologia religijna, teolingwistyka, teologia patrystyczna, współczesna hagiografia monastyczna, liturgika i obrzędowość prawosławna, ikonografia chrześcijańska

Kontakt:

e-mail: g.makal@uwb.edu.pl

Przekłady i redakcje:

  1. Święty Starzec Porfiriusz z Kafsokaliwii. Żywot i słowa, red. o. Piotr Makal, tłum. z jęz. greckiego Grzegorz Makal, wydanie I, Białystok 2019, wydanie II (poszerzone), Białystok 2020.

Publikacje:

  1. Grzegorz Makal, Prawosławie i islam. Dialog św. Cyryla i Grzegorza Palamasa z muzułmanami, w: Elpis. Czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 15 (2013), ss. 49‑55.
  2. Grzegorz Makal, Myśl pedagogiczna św. Porfiriusza z Kafsokaliwii, w: Elpis. Czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 22 (2020), ss. 139-144.
  3. Makal, G., & Misijuk, W. (2021). Zarys problematyki obcojęzycznych odpowiedników wyrazów hasłowych Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Elpis, (23), 141–145. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.17
  4. Makal, G. (2022). Dobór greckich odpowiedników wyrazów hasłowych Słownika polskiej terminologii prawosławnej na wybranych przykładach. Elpis, (24), 69-73. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.10
  5.  Makal, G., Kurianowicz, M., Misijuk, W. (2022). Zasady ekscerpcji materiału do „Słownika polskiej terminologii prawosławnej” – odpowiedniki obcojęzyczne, w: Słownik polskiej terminologii prawosławnej, red. ks. Wiesław Przyczyna, Katarzyna Czarnecka, ks. Marek Ławreszuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022, s. 25-36.
  6. Ławreszuk, M., Makal, G., „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – wnioski badawcze, w: Słownik polskiej terminologii prawosławnej, red. ks. Wiesław Przyczyna, Katarzyna Czarnecka, ks. Marek Ławreszuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022, s. 71-73.

Wykłady i konferencje:

Εκκλησιαστικό εκπαιδευτικό σύστημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας – wykład w ramach konferencji „Η Εκκλησία της Ελλάδος και οι Αλλοδαποί Ορθόδοξοι Θεολόγοι”,  Διορθόδοξο Κέντρο της Ελλάδος, Аteny – 05.12.2009.

Hezychazm – „chrześcijańska joga”? – wykład w ramach VII Dni Kultury Prawosławnej, Fundacja Barak Kultury, Poznań – 19.10.2012.

Dialog św. Cyryla z islamem –  międzynarodowa konferencja „1150 lat misji świętych Cyryla i Metodego. Kulturowe i duchowe dziedzictwo misji Świętych Braci”, Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku – 29.05.2013.

Współczesny święty ‑ starzec Porfiriusz – wykład w ramach Wielkopostnej Wszechnicy, Katedra Teologii Prawosławnej i Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku – 17.03.2019.

Współcześni greccy święci o modlitwie” – wykład w ramach cyklu “Supraskie Środy” w Monasterze Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu – 15.12.2021.

Sekretarz konferencji „Prezentacja projektu badawczego NPRH 083 „Słownik polskiej terminologii prawosławnej””, organizatorzy: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, Białystok 6.09.2022.