,

Program Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2017/2018

Opublikowano:

Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego

zapraszają na kolejne spotkania Wszechnicy Kultury Prawosławnej.

Otwarte wykłady odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5. Wstęp wolny.

 

Program wszechnicy w roku akademickim 2017/2018.

 

  • Wykład inauguracyjny.  Cerkiew i Rewolucja. O przyczynach rosyjskiej tragedii 1917 roku, ks. Gieorgij Orechov, Prorektor Uniwersytetu św. Tichona w Moskwie. 23 października 2017 r., godz. 18.00

 

  • Akcja „Wisła” (1947) i jej znaczenie dla Kościoła prawosławnego w Polsce w przeszłości i współcześnie, dr Grzegorz Kuprianowicz, historyk. 27 listopada 2017 r., godz. 18.00

 

  • Monaster św. Marii i Marty na św. Górze Grabarce; 70 lat życia i modlitwy, igumenia  Hermiona (Szczur), Przełożona Monasteru na Grabarce.  28 grudnia 2017 r. (czwartek), godz. 18.00

 

  • Białorusini i Podlasie, prelekcja połączona z prezentacją książki: „Historia Białorusinów Podlasia”, dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB. 29 stycznia 2018 r., godz. 18.00

 

  • Spowiedź i jej znaczenie w życiu człowieka. Praktyczny wymiar sakramentu, biskup supraski dr hab. Andrzej (Borkowski), Uniwersytet w Białymstoku. 26 lutego 2018 r., godz. 18.00

 

  • Genealogia- „Korzenie rodzinne”, Eugeniusz Siemieniuk, członek Towarzystwa Genealogicznego. 26 marca 2018 r., godz. 18.00

 

  • Sekty jako zagrożenie dla współczesnego człowieka, ks. dr Andrzej Lewczak, Parafia Prawosławna św. Marii Magdaleny w Warszawie. 30 kwietnia 2018 r., godz. 18.00