Elpis – czasopismo naukowe KTP

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku opracowuje i wydaje własne czasopismo naukowe – Elpis (gr. nadzieja).

Elpis jest recenzowanym, międzynarodowym, interdyscyplinarnym czasopismem przedstawiającym szerokie spektrum tematów związanych z prawosławną teologią, historią i kulturą. Celem czasopisma jest ukazywanie współczesnej teologii prawosławnej oraz propagowanie dorobku teologów, historyków i filologów w zakresie ich badań dotyczących Prawosławia. Czasopismo stanowi kontynuację periodyku Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Od roku 1999 Elpis ukazuje się jako rocznik Katedry Teologii Prawosławnej UwB.

Aktualna punktacja czasopisma:

  • Lista czasopism punktowanych MNiSW 2015: 7 pkt. (wykaz B poz. 491)
  • IndexCopernicus Journals Master List 2015: 82,24 (2014: 67,06; 2013: 6.33; 2012: 6.34).

Wszystkie publikowane artykuły są dostępne bezpłatnie na stronie czasopisma: www.elpis.uwb.edu.pl.