,

Recenzja „Słownika polskiej terminologii prawosławnej” w „Collectanea Theologica”

Opublikowano:

W 93 tomie Kwartalnika Teologów Polskich „Collectanea Theologica” ukazała się recenzja „Słownika polskiej terminologii prawosławnej” autorstwa prof. dr. hab. Eugeniusza Sakowicza.  Zachęcamy do zapoznania się z opinią dotyczącą zrealizowanego w naszej jednostce projektu badawczego finansowanego w latach 2017-2022 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Odsyłacz do elektronicznej wersji artykułu na stronie czasopisma: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/article/view/12312

Recenzja w wersji PDF: CT+2023-3+SakowiczR