Sakrament małżeństwa. Liturgiczna symbolika i znaczenie sakramentu w Kościele prawosławnym

Opublikowano:

 

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka ks. dr Marka Ławreszuka „Sakrament małżeństwa. Liturgiczna symbolika i znaczenie sakramentu w Kościele prawosławnym”.

Opis książki:

Wyjaśniając podniosłość sakramentalnej uroczystości, wydaje się że słyszymy głos Kościoła prawosławnego – „nie czynimy
tego ze względu na ten jeden dzień, lecz ze względu na całe przyszłe życie nowego związku”. W tym duchu powinniśmy rozumieć sakrament małżeństwa i jego liturgiczny obrzęd. Jest to realne, niekończące się wsparcie, udzielone młodej parze, w dniu ślubu. Małżonkowie wychodząc ze świątyni nie mogą po prostu powiedzieć – „dokonało się”. Ich małżeństwo dopiero się rozpoczyna i na każdym etapie będzie wymagało trudu, pracy, wzajemnych wysiłków, kompromisów a przede wszystkim miłościi wiary w Bożą pomoc i miłosierdzie.

fragment książki

Książka ks. Marka Ławreszuka jest doskonałym przewodnikiem ukazującym podejście prawosławnych chrześcijan do sakramentu małżeństwa. Pierwsza część ukazuje historyczne dzieje rozwoju sakramentu małżeństwa i jego zmieniającą się formę kanoniczno-liturgiczną. Druga część natomiast w sposób pasterski opowiada o samym rycie sakramentu objaśniając jego specyfikę i piękno. Autor w wielu miejscach ukazuje pewne rozbieżności w pojmowaniu jak też sprawowaniu małżeństwa w Kościele prawosławnym i w Kościele rzymskokatolickim. Oprócz walorów naukowych, książka zawiera szereg informacji praktycznych, dlatego też można ją polecić tym, którzy planują zawrzeć związek małżeński i chcą zrozumieć co się nad nimi dokonuje, jak też chcą wiedzieć jak się zachować w czasie ślubu.

ks. dr Andrzej Kuźma

Tytuł Sakrament małżeństwa. Liturgiczna symbolika i znaczenie sakramentu w Kościele prawosławnym
Autor o. Marek Ławreszuk
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
ISBN 978-83-7431-397-1
Rok wydania 2014
Format książki A5
Strony 144
Do nabycia Katedra Teologii Prawosławnej UwB;

sklep.cerkiew.pl – sprzedaż wysyłkowa