, ,

„Słownik polskiej terminologii prawosławnej” wyróżniony

Opublikowano:

„Słownik polskiej terminologii prawosławnej”, który ukazał się w 2022 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, zdobył wyróżnienie w Konkursie Gaudeamus 2023 organizowanym przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. Ogłoszenie laureatów i wyróżnionych miało miejsce podczas uroczystego otwarcia 26. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie (26.10.2023).

Przygotowanie i wydanie „Słownika polskiej terminologii prawosławnej” było możliwe dzięki grantowi z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (ponad 1,1 mln zł), jaki badacze z największej podlaskiej uczelni zdobyli w 2016 roku. „Słownik…” powstawał przez 5 lat (2017-2022), a pracowało nad nim w sumie 16 osób: teologów, teolingwistów i filologów. Pracami kierował ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna z Katedry Stylistyki i Lingwistyki Antropologicznej Wydziału Filologicznego UwB, który – obok dr hab. Katarzyny Czarneckiej, prof. UAM i ks. dr. hab. Marka Ławreszuka, prof. UwB z Katedry Teologii Prawosławnej – jest też redaktorem tomu.

„Słownik polskiej terminologii prawosławnej” to pierwsza tego typu publikacja w Polsce, która porządkuje, precyzuje i dookreśla terminologię prawosławną. Zawiera ponad 4 tysiące haseł, 4 indeksy, w tym indeks form niepoprawnych. Opracowany został w dwóch wersjach: papierowej (dostępnej w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku) oraz elektronicznej. Ta ostatnia zawiera dodatkowo materiał audio obejmujący wszystkie polskie terminy oraz ich odpowiedniki w języku greckim, cerkiewnosłowiańskim i angielskim. Można ją znaleźć na stronie sptp.uwb.edu.pl.

Więcej informacji o „Słowniku …” na stronie internetowej UwB.

Więcej o nagrodzie Gaudeamus.

źródło: https://uwb.edu.pl/aktualnosci/slownik-polskiej-terminologii-prawoslawnej-wyrozniony-7026.html