,

Ukazał się kolejny tom czasopisma Elpis

Opublikowano:

11 września został opublikowany kolejny, 25 tom rocznika teologicznego „Elpis”. Po raz pierwszy rocznik został wydany wyłącznie w formie cyfrowej. Bezpłatny dostęp do aktualnego tomu i wszystkich wydań archiwalnych zapewnia strona internetowa czasopisma: https://elpis.uwb.edu.pl/.

Elpis znajduje się na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z „Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów” Ministerstwa Edukacji i Nauki z 2023 r. uzyskał 40 pkt. (nauki teologiczne i nauki biblijne).

Bezpośredni odsyłacz do tomu 25: TUTAJ.