,

Victor YUDIN – Wykład „Filon Aleksandryjski: O zniewoleniu namiętnościami”

Opublikowano:

Już we wtorek 10 grudnia o godzinie 18 zapraszamy do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na wykład ojca Victora Yudina p.t. „Filon Aleksandryjski: O zniewoleniu namiętnościami”.

Victor Yudin – to wybitny teolog i patrolog, ale również diakon, na co dzień niosący posługę w parafii w Belgii.

Ukończył m.in. Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven), Belgium i Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL), a także odbywał staż  w programie TheUniversity of Newcastle upon Tyne, Religious Studies Department, Newcastle upon Tyne, United Kingdom.

Jest autorem wielu prac, m.in.:

V.YUDIN, Review on P.Théodore Papanicolaou’s «La vision de la mort à la lumière des pères de l’église. Essai sur la spiritualité orthodoxe», in Augustiniana. Leuven. Peeters. Pp. 363-67.

V.YUDIN, Leporius’ Pelagianisme according to Cassian, in Orientalia Patristica IV.Didahia Severin Publishing. Drobeta-Turnu-Severin. 2019. Pp. 239-255.

V.YUDIN, Critica adusa de Papa Leon postului maniheist in cea de-a patruzeci si doua sa predica dedicata Postului mare, in Orientalia Patristica IV. Didahia Severin Publishing. Drobeta-Turnu-Severin. 2018. Pp. 483-495.

V.YUDIN, Augustine’s resurrection polemics in 240-242 Easter sermons, in Acts of Theological Conference, Iasi, 2016.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z ojcem Victorem!