,

Wszechnica Kultury Prawosławnej – Rok akademicki 2018/2019

Opublikowano:

Wszechnica Kultury Prawosławnej
Organizowana przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską,
Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku
i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego
Rok akademicki 2018/2019

Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.
Program:

 • Wykład inauguracyjny: Odrodzenie Państwa (1918) i utworzenie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
  Biskup Supraski Andrzej (Borkowski), Uniwersytet w Białymstoku.
  29 października 2018 r., godz. 18.00
 • Kościół prawosławny w II Rzeczypospolitej, nadzieje a rzeczywistość.
  Ks. Dr Doroteusz Sawicki, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
  26 listopada 2018 r., godz. 18.00
 • Na rozdrożu – Powrót z Bieżeństwa prawosławnych Białorusinów i ich losy w II Rzeczypospolitej.
  Doroteusz Fionik. Muzeum Mała Ojczyzna w Studziwodach.
  28 grudnia 2018 r. (czwartek), godz. 18.00
 • Prawosławne duszpasterstwo wojskowe w II Rzeczypospolitej.
  Dr. hab. Prof. UW Jerzy Grzybowski, Uniwersytet Warszawski
  28 stycznia 2019 r., godz. 18.00
 • Kopuły nad Białą. O cerkwiach prawosławnych w Białymstoku w latach 1830-1915.
  Ks. dr Roman Płoński. Parafia św. Jerzego w Białymstoku.
  25 lutego 2019 r., godz. 18.00
 • Istota pokajanija i przebaczenia w kontekście Wielkiego postu. Praktyka spowiedzi w Cerkwiach lokalnych.
  Ks. dr Adam Magruk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Prawosławne Seminarium w Warszawie.
  25 marca 2019 r., godz. 18.00
 • Prawosławna Cerkiew w Serbii, męczeńska droga i problemy współczesne.
  Ks. Michał Czykwin, Parafia św. Jana Teologa w Białymstoku.
  06 maja 2019 r., godz. 18.00