XXV-lecie Katedry Teologii Prawosławnej. Harmonogram

Opublikowano:

Dnia 1 marca 2024 roku w murach Uniwersytetu w Białymstoku w ramach obchodów 25-lecia Katedr Teologii Katolickiej i Prawosławnej odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nauki teologiczne na uniwersytecie. XXV-lecie katedr teologii Uniwersytetu w Białymstoku”.

 W naukowym programie spotkania przewidziane zostały wykłady: „Teologia jako nauka” – ks. prof. dr Roux René, Wydział Teologiczny w Lugano (Szwajcaria); „Teologia na uniwersytecie wczoraj i dziś” – ks. dr Tadeusz Kasabuła, Katedra Teologii Katolickiej UwB; „Szkolnictwo prawosławne w Rzeczpospolitej” – prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Katedra Teologii Prawosławnej UwB.

Aktualni kierownicy katedr ks. dr hab. Andrzej Proniewski (KTK) oraz ks. dr hab Marek Ławreszuk (KTP) wezmą udział w dyskusji panelowej „Teraźniejszość i przyszłość nauk teologicznych na uniwersytetach” poprowadzonej przez prof. dr hab Krzysztofa Leśniewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Uwieńczeniem jubileuszowego spotkania  będzie koncert zatytułowany „Spotkanie nowoczesności z tradycją- skrzypce elektryczne w nowej odsłonie” w wykonaniu Marstro Chives, który nie po raz pierwszy udowodni, że i w muzyce i w życiu, człowieka ogranicza tylko jego wyobraźnia. 


W dniu 1 marca o w cerkwi katedralnej św. Mikołaja w Białymstoku oraz 3 marca w archikatedrze Wniebowzięcia NMP w Białymstoku zostaną odprawione jubileuszowe nabożeństwa, podczas których pracownicy katedr oraz  środowisko akademickie, będą dziękować za minione 25 lat i prosić o Boże błogosławieństwo na kolejne lata.


Ten wyjątkowy jubileusz pod patronatem  Jego Magnificencji  Rektora UwB prof. dr hab. Roberta Ciborowskiego przy wsparciu Zarządu Województwa Podlaskiego  jest ważnym momentem w historii Uniwersytetu oraz doskonałą okazją do promocji bogactwa kulturowego i ducha współpracy między tradycjami katolicką a prawosławną w regionie Podlaskim.
Utworzenie i 25-letnia działalność dwóch katedr teologicznych na Uniwersytecie w Białymstoku stanowi wyjątkowe w skali kraju zjawisko. Podkreśla ono wielokulturowość regionu oraz bogactwo intelektualne jego mieszkańców. Dzięki  działalności obu katedr od ćwierćwiecza eksponuje się  wielokonfesyjność i wielokulturowość regionu Podlaskiego w środowisku naukowym tak w kraju jak i za jego granicami. Jubileusz 25-lecia Katedry Teologii Katolickiej oraz Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku wpisuje się  mocno w kalendarz wydarzeń naukowych oraz kulturalnych całego regionu Podlaskiego.