Zajęcia ogólnouniwersyteckie KTP w semestrze letnim 2023/2024

Opublikowano:

Wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim studentów UwB (w tym także słuchaczy studiów zaocznych, podyplomowych i doktoranckich) zapraszamy na bezpłatne dodatkowe zajęcia. Ukończenie zajęć skutkuje wpisaniem do suplementu dyplomu w rubryce „inne osiągnięcia” i przyznaniem 2 punktów ECTS.

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 proponujemy następujące przedmioty: