,

Zaproszenie na konferencję KTP – „Bizantyjska tradycja w obrzędowości słowiańskiej”

Opublikowano:

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja Vidovdan, Monaster Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu

zaprasza na konferencję naukową w ramach cyklu „Śladami Nektariusza”

Bizantyjska tradycja w obrzędowości słowiańskiej

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

24 czerwca (sobota)

Miejsce: Parafia św. Jana Teologa w Białymstoku, Białystok, ul. Zbigniewa Herberta 61

10.00 rejestracja uczestników
10.15 otwarcie konferencji, powitanie gości
10.20-11.40 sesja I – moderator ks. dr hab. Marek Ławreszuk
prof. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku
prof. Goran Janicijevic (Akademia Sztuki Cerkiewnej w Belgradzie), (Przewodnik) po bizantyjskich wpływach na serbską sztukę średniowieczną
Nikola Popmihajlov (Szkoła Śpiewu Liturgicznego im. Moisey Petrovich), Reforma bizantyjskiego zapisu nutowego w Serbii
archimandryta dr hab. Andrzej Borkowski (Katedra Teologii Prawosławnej UwB), Sztuka modlitwy w doświadczeniu monastycznym Góry Athos
dr Marcin Abijski (Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego), Szaty i funkcje śpiewaków w bizantyjskim rycie azmatycznym na podstawie źródeł pisanych i ikonografii
11.40-12.00 przerwa kawowa
12.00-13.00 sesja II – moderator prof. dr hab. Antoni Mironowicz
ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB (Katedra Teologii Prawosławnej UwB), Bizantyjska tradycja liturgiczna a typik „synodalny” na ziemiach słowiańskich
Miodrag Milutinović (Belgradzka Akademia Sztuk Pięknych), Prawdopodobne wpływy stylów i ikonografii na autorów fresków w Supraślu
dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka (Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych Wydziału Zarządzania PB), Kulturowe i duchowe dziedzictwo narodów bałkańskich w kontekście dokumentów UNESCO ze szczególnym uwzględnieniem serbskiej slavy
mgr Tomasz Kuprjanowicz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), Św. Paisjusz (Wieliczkowski) jako osoba, która przekazała duchowe skarby św. Góry Atos dla Rosji
13.00 dyskusja
13.30 obiad

 

 

Komitet organizacyjny: ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB (Katedra Teologii Prawosławnej UwB), ks. prot. Michał Czykwin (Fundacja Vidovdan)

Organizatorzy: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja Vidovdan, Monaster Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu