,

Zmarł ks. prot. prof. dr hab. Marian Bendza, były pracownik KTP

Opublikowano:

Kancelaria Metropolity Warszawskiego i całej Polski zawiadamia, iż dnia 5 maja 2018 roku w godzinach porannych zmarł ks. prot. prof. dr hab. Marian Bendza. Pogrzeb śp. ks. Mariana odbędzie 8 maja br., w cerkwi św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli. O godzinie 08.30 odprawiona zostanie św. Liturgia, a po niej obrzęd pogrzebu. Duchowny spocznie na Cmentarzu Prawosławnym na Woli.

Ksiądz Marian Bendza urodził się 23 stycznia 1951 roku we wsi Mokre w powiecie sanockim. Był absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie /1969/ i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie /1974/. Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Erlungen /była RFN/ oraz na Uniwersytecie w Bernie /Szwajcaria/. Od początku pracy naukowej związany był z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie na której w 1980 roku uzyskał stopień doktorski na podstawie pracy Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596–1681. Studium prawno-kanoniczne. Następnie otrzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Tendencje unijne względem Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej w latach 1674–1686. W 1991 roku został profesorem nadzwyczajnym ChAT. W 2007 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Dwukrotnie pełnił funkcję prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Był kierownikiem Katedry Historii Kościoła Powszechnego i Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych na tejże uczelni. Był pracownikiem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Białostockiego oraz byłym członkiem Prezydium Komitetu Nauk Teologicznych PAN.

11 czerwca 1994 roku otrzymał święcenia diakońskie, zaś 12 czerwca 1994 roku święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy. Od początku służby kapłańskiej związany był z Prawosławnym Ordynariatem Wojska Polskiego gdzie był sekretarzem, a następnie kanclerzem. Był pułkownikiem Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

Pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy, często publikował również w czasopiśmie Katedry Teologii Prawosławnej „Elpis”.

Informacja za www.orthodox.pl