Duszpasterstwo akademickie

Informacje o działalności duszpasterstwa akademickiego, kontakt z duchownymi i aktualności

Cerkiew akademicka

Informacje o nabożeństwach i wydarzeniach organizowanych w cerkwi akademickiej św. Marii Magdaleny w Białymstoku